دستگیره و لولا

پروفیل استفاده شده : پروفیل ویستابست