تعویض لاستیک های اطراف درب و پنجره

پروفیل استفاده شده : پروفیل ویستابست